BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A., parte a unuia dintre cele mai importante grupuri financiare internaționale, este una dintre cele mai inovative, stabile financiar şi de încredere bănci pe piaţa Republicii Moldova. Grupul Société Générale are peste 146 000 de angajaţi, prezenți în 65 de ţări, ce servesc zilnic peste 31 de milioane de clienţi ai grupului din întreaga lume.

Invităm tineri specialiști și profesioniști să facem echipă comună și să ne dezvoltăm împreună!
 

 

BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A.
anunţă concurs pentru postul vacant de
 

 

 

 

 

 

 
Business Analyst
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Efectuează analiza cerințelor business elaborate de catre subdiviziunile băncii în vederea definirii
  specificaţiilor functionale pentru construirea efecientă a sistemelor informatice, inclusiv identificarea
  cerintelor prin intilniri cu subidiviziunile solicitante, precum si in baza analizei documentatiei
  legislative si tehnice specifice domeniului financiar - bancar;
• Contribuie la detalierea cerințelor business si redactarea acestora impreuna cu echipa de
  dezvoltatori in vederea validarii specificatiilor functional-tehnice;
• Identifică și propune soluții alternative pentru optimizarea proceselor de business și a proiectelor,
• Asigură coordonarea si gestiunea echipei responsabile pe perioada efectuării testelor funcționale
  a  noilor dezvoltări;
• Asigură monitorizarea procesului de realizare a tuturor livrabilelor tehnice aferente unei dezvoltări;
• Oferă suport clientului intern/subidiviziunea băncii pentru pregătirea si comunicarea modificării prin
  activitatea de «Change Management»;
• Asigură urmărirea post implementăre a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de
  producție in scopul rezolvării eventualelor disfuncționalități;
• Acordă asistenţă utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea si abordarea corecta
  si la timp a eventualelor disfunctionalitati.
 

Cerinţe:

• Studii superioare în domeniul economic sau tehnologiilor informaționale;
• Experiență de minim 2 ani în domeniul bancar;
• Experienţă în domeniul proiectelor va reprezinta un avantaj;
• Cunoștințe privind sistemele de gestiune a bazelor de date, va reprezenta un avantaj;
• Cunoaşterea limbilor română şi engleză;
• Abilități de a asigura comunicarea cu echipa business și echipa tehnică;
• Abilități de formulare sau redare în formă scrisă a cerințelor business detaliate.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  

Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

_________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

Analist Sisteme Informatice

Departamentul Proiecte si Organizare
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Principalele responsabilităţi:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale
  al sistemului informațional al băncii;
• Participă în gestiunea planificărilor lucrărilor ce țin de elaborarea, organizarea şi derularea de
  testare funcţională şi omologare pe sistemul informațional al băncii, inclusiv acorda suport privind
  versiunile de livrare în teste şi producţie aferente mentenanţei evolutive şi corective;
• Realizarea dezvoltărilor în aplicația de raportare a băncii (rapoarte, tabele, datamart-uri) și
  elaborarea specificaţiilor funcţional-tehnice aferente conform cerințelor business;
• Realizarea unui diagnostic (proces şi/sau structură) pe un domeniu specific: analiza unui proces,
  analiza misiunilor unei entităţi, analiza unor date etc.
• Conceperea şi redactarea livrabilelor aferente change management (proceduri, manualul
  utilizatorului, comunicare, formare, etc.) sau acordarea asistenţei pentru realizarea lor şi punerea in
  funcţiune;
 

Cerinţe:

• Studii superioare profil economic sau in domeniu tehnologiilor informaționale;
• Experiența de activitate in sistemul financiar-bancar minim 2 ani;
• Experiența in realizarea proiectelor ce țin de implementarea, dezvoltarea și/sau mentenanța
  sistemelor informatice, va reprezenta un avantaj;
• Cunoștințe medii/avansate ale limbii engleze;
• Gândire inovativa, capacitate de analiza si sinteza, judecata rapida;
• Rezistenta la sarcini repetitive și stres;
• Flexibilitate și autodezvoltare.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

ANALIST FORMARE
 

 

 

Misiune post: Suport in formarea & dezvoltarea angajaţilor Băncii
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi principale:

• Gestionarea si dezvoltarea platformei locale de instruire la distanta;
• Asigurarea suportului logistic pentru cursurile de formare profesionala;
• Evaluarea calităţii sesiunilor de formare.
 

Cerinţe:

• Studii superioare finisate;
• Experienta in domeniul financiar bancar va constitui un avantaj;
• Cunoasterea limbajului HTML la nivel basic, va constitui un avantaj;
• Cunoasterea MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
• Cunoasterea limbii engleze va constitui un avantaj.
• Abilităţi înalte de comunicare - scrisă şi verbală
• Capacitate de organizare şi stabilire a priorităților
• Atitudine proactivă
 

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV-ul, însoţit de o scrisoare de intenţie până la data de 12.04.2019, la adresa: mun. Chişinău, bd. Stefan cel Mare şi Sfânt 81a, bir. 409, sau prin e-mail: resurse.umane@mobiasbanca.md ; tel. 0 22 812 332

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

_________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

Analist operațional

Direcția Credite
Centrul Procesare Servicii Clienţi
 

 

 

Misiune post: Verificarea şi procesarea operaţiunilor creditare in Sistemul Informaţional al Băncii (SIB)
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale
  al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi principale:

• Procesează în SIB facilităţile de credit şi anume – setarea angajamentului, autorizarea, eliberarea
  creditelor;
• Verifică integritatea contractelor semnate (inclusiv asigurări), înregistrarea dosarelor in aplicațiile
  dedicate respective, îndeplinirea condițiilor speciale până la eliberarea creditelor, alte documente
  de eliberare aferente utilizării creditelor conform destinaţiei;
• Setarea in aplicații dedicate a condiţiilor speciale, poliţelor de asigurare si reînnoirea acestora;
• Asigura procesarea achitările anticipate totale sau parțiale a creditelor;
• Asigură setarea în SIB facilităţilor de credit şi anume – eliberarea creditelor, rambursarea
  (anticipata, totala), restructurarea, etc.
 

Cerinţe:

• Studii superioare cu profil economic;
• Experienţă în domeniul bancar de minim 1 an;
• Cunoaşterea legislaţiei financiar – bancare, în special domeniul creditării;
• Cunoaşterea produselor bancare;
• Vorbirea fluentă a limbii române şi ruse;
• Cunoaşterea la nivel avansat: MS Office, sisteme şi aplicaţii informatice specifice;
• Păstrarea confidenţialităţii informaţiei.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  

Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 


 

 

 

Arhivar (contract prestari servicii)

Sectia Arhiva Fizica si Electronica
 

 

 

Principalele responsabilităţi:

• Primirea documentelor de la entitățile emitente în arhivă;
• Arangarea sistemică documentelor de la entitățile emitente în arhivă/rafturi;
• Supravegherea integrităţii documentelor, respectarea condiţiilor necesare pentru păstrarea optimă
   a documentelor în încăperea arhivei;
• Recompletarea dosarelor de credit cu documentele transmise ulterior de către entitățile creatoare;
• Eliberarea către subdiviziunile structurale ale Băncii a documentelor și/sau a copiilor de pe
  documente din dosarele ce fac obiectul Fondului Arhivistic al Băncii;
• Ţinerea evidenţei eliberării/restituirii dosarelor din/în depozitele arhivei;
• Supravegherea respectării procedurilor şi modalităţilor de arhivare fizică și electronică şi
  transmitere către arhivă a documentelor, de către entităţile creatoare (subdiviziunile structurale
  ale Băncii);
 

Cerinţe față de candidați:

• Studii medii de specialitate.
• Cunoaşterea limbilor: romană, rusă.
• Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office, Excel.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

Consilier Clientela Multimedia

Centrul de Contact Multimedia
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare.
 

Principalele responsabilităţi:

• Receptionarea si tratarea (pina la solutionarea definitiva) a solicitarilor primite de la clientii
  existenti si/sau potentiali ai Bancii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie,
  email, sms, IVR, eMobias.md etc.);
• Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
• Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire
  la distanță ale Băncii;
• Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri,
  dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
• Participă la vînzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de intîlniri de vînzare pentru
  clienţii existenţi şi potenţiali, interesaţi de produsele bancare, la Sucursala sau redirectionare la
  Secția Vânzări la Distanță;
• Apelarea clientilor in cadrul campaniilor de telemarketing si/sau a sondajelor de calitate.
 

Cerinţe față de candidați:

• Studii superioare cu profil economic;
• Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
• Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu de comunicare;
• Abilităţi excelente de operare PC.
 

Particularităţile postului:

• Munca în ture de zi/ noapte/ weekend/ sarbatori, ture de noapte şi sărbători se achită conform
  tarifului special.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 


 

 

 

 

 

 

Manager Produs

Secţia Piaţa Persoane Fizice
Departamentul Strategie şi Marketing
 

 

 

Beneficii pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Oficiul exact în centrul Chișinăului;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Elaborarea/dezvoltarea ofertei de produse a băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele
  băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
• Segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi, care vor fi trataţi în cadrul acţiunilor de
  marketing şi campaniilor promoţionale planificate spre lansare;
• Elaborarea şi implementarea măsurilor de majorare a gradului de echipare cu produse a clientului -
  persoană fizică, precum şi de creştere a fidelităţii clientului faţă de produsele Băncii;
• Crearea planurilor de lansare şi promovare pentru produsele şi serviciile băncii din segmentul pieţei
  persoanelor fizice şi urmărirea executării lor;
• Crearea şi dezvoltarea produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de preţuri
  aferente.
 

Cerințe:

• Experienţa de muncă în sistemul bancar;
• Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare din segmentul pieţei persoanelor fizice;
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
• Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze;
• Studii superioare cu profil economic.
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate Middle Officer

Directia Clienti Corporativi Locali
Departamentul Large Corporate
 

 

 

Misiune post: Suport în gestiunea relaţiilor cu clienţii corporativi ai băncii şi atragerea clienţilor noi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi:

• Suport în atragerea clienţilor în Bancă, precum şi de menţinere a clienţilor corporativi existenţi,
  prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
• Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi; corespondenţa cu clienţii corporativi ai
  Băncii;
• Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi organelor de
  decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
• Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.
 

Experienţă profesională:

• Experienţa de munca în sistemul bancar minim 1 an;
• Studii superioare cu profil economic;
• Cunoaşterea produselor si serviciilor bancare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
• Cunoaşterea limbii române, ruse și engleze;
• Cunoaşterea limbii franceze va constitui un avantaj.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Consilier evaluator

(perioada determinata)
 

 

 

Responsabilităţi principale:

• Verifică şi avizează rapoartele de evaluare elaborate de firmele abilitate
• Evaluează şi întocmeşte actele de examinare și verificare/monitorizare privind bunurile mobile
  propuse drept garanții.
• Monitorizează, analizează și verifica activitatea societăților de evaluare, care colaborează cu
  banca.
• Verifica integritatea şi calitatea bunurilor gajate, în cadrul acțiunilor de control.
• Participă la acțiunile de comercializare a bunurilor aduse în garanţie şi transmise în posesia Băncii
  pentru valorificare, ca urmare a neonorării de către debitor a angajamentelor de credit, în scopul
  stingerii datoriilor.
 

Cerinţe:

• Experienţa de activitate în sistemul financiar-bancar minim 1 an
• Studii superioare profil economic/evaluarea imobilului
• Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză şi rusă;
• Cunoştinţe de baza de aplicare a MS Office (Word, Power Point).
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

IT Architector

Sectia Retea si Echipamente
Departamentul Tehnologii Informationale
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilități:

• Dezvoltarea de arhitecturi de soluții IT pentru rezolvarea cerințelor bancare pe baza sistemelor
  existente;
• Analiza soluțiilor existente pe piață și oferirea sugestiilor pentru rezolvarea sarcinilor existente;
• Analiza și formarea de propuneri pentru optimizarea arhitecturii IT existente;
• Supravegherea arhitecturală a proiectelor în curs;
• Implicare în testarea soluțiilor IT.
 

Cerinţe:

• Experienta ca arhitect în companii IT sau banci cel puţin 3 ani;
• Experiența în implementarea proiectelor IT cu o arhitectură multi-componentă și integrare multiplă;
• Cunoașterea metodologiilor de proiectare, descriere a arhitecturii IT;
• Experiență practică în proiectarea arhitecturii sistemelor la nivel de companie;
• Supervizarea arhitecturala a dezvoltatorilor, a inginerilor de infrastructura și de operare
  (administratori);
• Integrarea experienței de integrare a sistemelor IT;
• Analiza cerințelor de business;
• Cunoasterea tehnologiilor și produselor bancare cu amănuntul va constitui un avantaj;
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337

_________________________________________________________________

 
 

 

 


 

Şef Secție

Secția Studii şi Dezvoltare
Departamentul Tehnologii Informaționale
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30-17:30).
 

Responsabilităţi principale:

• Dirijează toate resursele necesare misiunii sale (budget, programatorii secţiei, prestatorii externi
  de servicii etc.)
• Este responsabil pentru subgrupa respectivă în sistemul informaţional;
• Defineşte arhitectura aplicaţiilor, asistă alegerile tehnologiilor informaţionale;
• Ia parte activă la determinarea planului IT de perspectivă;
• Analizează cerinţele şi resursele IT, sugerează compromise şi priorităţi;
• Este responsabil de relaţiile cu managementul clienţilor;
• Pune în funcţie instrumentele de reprezentare a sistemelor informatice. Promovează sistemele
  informatice împreună cu iniţiatorii sistemului şi business analiştii.
• Promovarea principiilor calităţii la toate etapele ciclului de management: planificare, organizare,
  conducere, control şi aplicare a acţiunilor de îmbunătăţire
• Sporirea gradului de conştientizare şi motivarea personalului cu privire la calitate
• Respectarea stricta a prevederilor actelor normative interne;
 

Cerinţe:

• Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
• Experiență în domeniul tehnologiilor informaţionale – 4 ani;
• Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză şi rusă;
• Cunoştinţe în limbaje de programare, medii si alte tehnologii moderne de programare;
• Cunoştinţe în sisteme de gestionare a bazelor de date;
• Cunoaşterea regulilor şi a noţiunilor de securitate informaţională;
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

 

 


 

 

 

Coordonator Proiecte

Departamentul Proiecte si Organizare
 

 

 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30).
 

Principalele responsabilităţi:

• Realizarea proiectelor băncii;
• Asigurarea comunicării in cadrul proiectului;
• Gestionarea riscurilor proiectului;
• Executarea corectă a proiectului prin respectarea perimetrului, termenilor şi bugetului alocat;
• Predarea produsului final conform cerinţelor business.
 

Cerinţe:

• Studii superioare cu profil economic sau în domeniu IT;
• Cunoaşterea procedurilor şi produselor bancare;
• Experienţă de activitate în sistemul financiar-bancar de minim 2 ani;
• Experienţa în gestiunea proiectelor va fi un avantaj;
• Cunoașterea metodologiilor utilizate in proiectele de optimizare procese va reprezenta un avantaj;
• Cunoştinţe avansate ale limbii engleze.
 

Profilul candidatului:

• Abilităţi de comunicare, organizatorice şi de planificare;
• Spirit de echipă, abilităţi sociale şi flexibilitate;
• Orientare spre rezultate şi client;
• Rezistenţă la stres;
• Spirit inovativ si cognitiv.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332.

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Operator Ghişeu Universal

or. Chișinău, Ialoveni, Comrat, Orhei și Florești
 

 

 

 

Misiune post: Asigurarea efectuării operaţiunilor de ghişeu (în numerar şi prin virament) pentru persoane fizice si juridice. Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor bancare.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei
  pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30).
 

Responsabilităţi:

• Efectuarea tuturor operaţiunilor de ghişeu in numerar si prin virament cu clienţii băncii;
• Atragerea clienţilor noi;
• Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor băncii.
 

Profilul candidatului:

• Studii superioare în domeniul economic/financiar / medii de specialitate/superioare incomplete;
• Experienţa în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului (într-o funcţie analogică va fi un avantaj);
• Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office, Excel;
• Abilităţi de comunicare, orientare spre client, rezultat si calitate;
• Atenţie la detalii.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Specialist creditare

or. Chișinău, Anenii Noi și Florești
 

 

 

Misiune post: Dezvoltarea directa a relaţiilor comerciale cu clienţii şi prospectarea pieţei clienţilor persoane fizice și juridice.
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:45-17:45 / 08:00-17:00).
 

Responsabilităţi:

• Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
• Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
• Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
• Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.
 

Experienţa profesională:

• Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
• Studii superioare cu profil economic;
• Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
• Cunoaşterea legislaţiei bancare în vigoare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
• Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.
 

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332

_________________________________________________________________

  

 

 

MANAGER RELAȚII CLIENȚI CLA

Sectorul Riscani, Sectorul Botanica
 

 

 

Misiune post: Gestiunea relaţiilor cu clienţii Non Retail ai băncii şi atragerea clienţilor noi prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate
 

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și
  avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30 - 17:30).
 

Responsabilități:

• Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii ÎMM cu abordare non retail; corespondenţa cu clienţii
  Băncii;
• Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor
  de înaltă calitate;
• Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii ÎMM cu abordare Non
  Retail către organele de decizie;
• Responsabil de realizarea obiectivelor individuale stabilite și de calitatea portofoliului de credit din
  gestiune;
• Aprecierea nivelului de risc şi a gradului de rentabilitate a serviciului oferit.
• Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecti, urmărirea atragerii la
  bancă.
 

Cerinţe:

• Studii superioare cu profil economic;
• Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
• Experiență în bancă minim 2 ani;
• Cunoaşterea limbilor – română, rusă (engleza va constitui un avantaj);
• Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).
 

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 461

_________________________________________________________________