WWW.MOLDOVAJOB.COM

 

 

17 2022
Consultant Secția Juridică


Consultant în cadrul Secției juridice
l. Angajator: Instituție Publică
2. Denumirea funcției vacante, scopul general şi sarcinile de bază:
- Consultant în cadrul Secției juridice
Scopul general al funcției: Asigurarea juridică a activității Instituției şi asigurarea aplicării corecte a legislației.

Sarcinile de bază ale funcției:
-Elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi elaborarea proiectelor de regulamente, instrucțiuni, -proceduri interne ale Instituției;
-Efectuarea expertizei juridice şi avizarea proiectelor actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor, instrucțiunilor şi altor acte interne ale Instituției, a contractelor şi acordurilor semnate cu/de către Instituție, precum şi a alor documente parvenite de la subdiviziunile Instituției;
-Întocmirea răspunsurilor la scrisorile și solicitările parvenite în adresa Instituției.
-Realizarea acțiunilor orientate spre asigurarea respectării cadrului legal, întreprinderea măsurile necesare în vederea aplicării corecte a legislației şi evitării cazurilor de încălcare a normelor legale;
-Reprezentarea intereselor Instituției în instanțele judecătorești şi alte organe.
3. Cerințe pentru candidații la ocuparea funcției vacante

3.1. Cerințe generale:
-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-Studii superioare în domeniul juridic;
-Lipsa antecedentelor penale.

3.2. Cerinţe specifice față de candidați:
-Studii superioare în domeniul juridic;
-Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul civil, procedură civilă, cunoștinţe temeinice ale legislaţiei muncii;
-Experiență în domeniul elaborării actelor normative;
-Experiență de lucru într-un post similar minim 1 an;
-Competenţe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor, abilităţi de utilizare a PC la nivel avansat - MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) şi aplicaţii online;
-Posedarea limbilor: română, rusă, engleză inclusiv la întocmirea documentelor.
-Respectarea termenelor prestabilite, flexibilitate, abilităţi de soluţionare rapidă a problemelor, multitasking, capacităţi de comunicare, responsabilitate, etică profesională, iniţiativă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
-Abilităţi de lucru cu informaţia, elaborarea documentelor, argumentare,

4. Condiţii de muncă:
-Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauză de masă 12.00-13.00;
-Activitatea preponderent de birou, la necesitate, deplasări.
-Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu. -Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.
-Instituția îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.

Transmiteți CV-ul la adresa de mail indicată: hrinstitutiepublica@gmail.com


_PRINT  /  _SAVE

 

* Va rugam sa mentionati in scrisoarea, pe care o veti trimite, ca ati aflat despre acest post

vacant pe site-ul www.moldovajob.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


:

  


Specialist Aprovizionare

____________________________


Şef Secţie Raportare Bugetare şi Control

____________________________


Operator (Depozit Petrolier) Petrom Moldova SRL

____________________________


Asistent HR (cu experiență)

____________________________


Operator (Depozit petrolier ) Petrom Moldova SRL

____________________________


Consultant Secția Juridică

____________________________


Operator (Depozit Petrolier) Petrom Moldova SRL

____________________________


Manager Construcții Capitale

____________________________


Operator la depozit petrolier din Chisinau

____________________________