WWW.MOLDOVAJOB.COM

 

 

25 2020
CRJM angajează consilier/ă juridic/ă


Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți și neafiliați politic.

CRJM anunță un concurs pentru:
Funcția: Consilier/ă juridic/ă;

Contract: pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitate de extindere pentru un termen nedeterminat;

Localitatea: Chișinău, Republica Moldova, sediul CRJM, str. A. Șciusev 33.

Atribuții:
Principalele sarcini ale juristului/juristei țin de:

Cercetare și analiză;
Advocacy;
Activități de instruire;
Reprezentare

Fișa de post a funcției este anexată aici și disponibilă la: https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/03/Fisa-de-post-Consilier-Juridic-jurist.pdf

Cerinţe:

Educație:

studii universitare în domeniul dreptului.
Cunoștințe:

bune cunoştinţe în domeniul justiţiei şi al drepturilor omului;
cunoașterea fluentă a limbilor română şi engleză (cel puțin nivelul B2). Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.
Abilități și aptitudini:

folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi cunoașterea la nivel avansat a MS Office, Windows şi internet;
bune abilități de comunicare internă și externă, prezentare, planificare și organizare;
persoană responsabilă, atentă la detalii, bine organizată și dedicată;
capacitatea de a lucra independent, în echipă și sub presiune.
Competențe de bază:

angajament față de misiunea, viziunea și obiectivele strategice ale CRJM;
sensibilitate şi adaptabilitate față de diversitatea culturală, sex, religie, rasă, naționalitate și vârstă;
responsabilitate și răspundere directă pentru rezultatul deciziilor proprii.
Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.

Condiții de muncă:

mediu de lucru confortabil;
posibilități de dezvoltare profesională;
salariu motivant (inclusiv pachet social deplin), care depinde de calificarea şi experienţa persoanei;
program deplin de lucru între 9:00 18:00;
regim de muncă flexibil.
Persoana trebuie să dețină dreptul de a munci în Republica Moldova.

Persoanele care corespund cerințelor menționate mai sus sunt rugate să expedieze prin e-mail o scrisoare de motivare și CV-ul actualizat, care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință până la 22 aprilie 2020, ora 23.59, la adresa: application@crjm.org.

Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de motivare depuse, urmată de o probă scrisă și interviu. Doar candidaţii/tele preselectaţi/te vor fi invitați/te pentru testare și ulterior interviu. Informații suplimentare pot fi obținute prin expedierea unui e-mail la aceeași adresă.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitați pentru testare și interviu.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

Prin depunerea dosarului, candidatul/a consimte implicit verificarea de către CRJM a informației furnizate. ATENȚIE în cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația la actualul/a angajator/oare, Vă rugăm să menționați expres acest fapt în scrisoarea de motivare. Explicarea motivului nu este necesară.

CRJM este o organizație care activează în baza principiilor de incluziune. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toți candidații/tele calificați/te sunt încurajați/te să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.


_PRINT  /  _SAVE

 

* Va rugam sa mentionati in scrisoarea, pe care o veti trimite, ca ati aflat despre acest post

vacant pe site-ul www.moldovajob.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


:

  


CRJM angajează consilier/ă juridic/ă

____________________________


Broker Vamal

____________________________


Broker Vamal

____________________________


Broker Vamal

____________________________


Broker Vamal

________________________________________________________


Specialist în domeniul vămuirii

____________________________


Broker Vamal

____________________________


Broker Vamal

____________________________


Broker Vamal

____________________________