WWW.MOLDOVAJOB.COM

 

 

4 2019
Specialist securitate si sanatate in munca


Compania de training și consultanță HR Portal, pentru una dintre direcțiile sale de activitate anunță concurs de angajare pentru funcția de:
Specialist securitatea și sănătatea în muncă
(part-time /full time/ prin cumul)
HR Portal - companie lider în domeniul serviciilor de instruire și consultanță în domeniul resurselor umane.

Descrierea generală a funcției: specialistul de securitate și sănătate în muncă, realizează toate activitățile pentru asigurarea serviciului extern de SSM pentru companiile-clienți, în conformitate cu politicile interne ale acestora și cu legislația în vigoare.

Responsabilităţi de bază:
Realizează audituri în cadrul companiilor-clienți pentru apreciarea gradului de conformare cu legislația și întocmește rapoarte cu recomandări;
Acordă consultanță privind aplicarea cadrului normativ în domeniul SSM specific companiilor-clienți;
Duce evidența corespunzătoare, planifică și desfășoară activitățile de instruire a noilor angajati și cele periodice a angajaților din cadrul companiilor-clienți;
Elaborează instrucțiuni, regulamente, planuri si alte acte nortmative interne prevăzute de legislația în domeniul SSM pentru companiile-clienți și le actualizează periodic după necesitate;
Realizează evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă și coordonează cu companii specializate pentru realizarea măsurărilor instrumentale.

Cerințe de bază:
Studii superioare tehnice, alte domenii relevante;
Experienţă la un post similar min. 2 ani;
Cunoştinţe temeinice ale legislaţiei în domeniul securității și sănătății în muncă;
Cunoștințe privind construcția și funcționarea utilajelor, mecanismelor;
Competente de aplicare a legislaţiei în domeniul SSM specifice diferitor domenii de activitate: construcții, producere, administrative, etc.;
Cunoaşterea limbilor româna şi rusa (atît scris cît şi vorbit);
Bune capacități de planificare și organizare;
Rezistenţă la stres.

Oferta companiei:
Salariu fix + bonus de performanță din numărul de companii gestionate;
Instruire și traininguri în domeniu;
Program de muncă flexibil;
Echipa de profesioniști dedicată domeniului resurse umane.
interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: recruiting@hrportal.md
Detalii despre salarizare, alte condiții specifice vor fi oferite în cadrul interviului de selecție.


_PRINT  /  _SAVE

 

* Va rugam sa mentionati in scrisoarea, pe care o veti trimite, ca ati aflat despre acest post

vacant pe site-ul www.moldovajob.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


:

  


Angajam ajutor de director magazin

____________________________


Şef Secţie Raportare Bugetare şi Control

____________________________


Business System Analyst

____________________________


Specialist Administrare Personal

____________________________


Specialist Resurse Umane

____________________________


HR-Manager

____________________________


Area Trainer

____________________________


Area Trainer

____________________________________________________________________________________