WWW.MOLDOVAJOB.COM

 Полный текст вакансии

 

16 августа 2019
Manager in agricultura


Manager în agricultură (raionul Anenii Noi)

Organizarea efectivă, coordonarea şi monitorizarea întregului proces de lucru în cadrul subdiviziunii din care face parte (în speţă, e vorba de domeniul agrar) (studii economice, juridice se analizează).

1. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE:
- Planifică şi organizează activitatea agricolă a subdiviziunii;
- Planifică orientarea dezvoltării şi funcţionării exploataţiilor agricole pe baza investigării tendinţelor de dezvoltare a fenomenelor, a posibilităţilor de introducere în producţie a progresului tehnico-ştiinţific;
- Realizeză controlul lucrărilor pe teritoriile agricole;
- Întocmeşte contractele individuale de muncă, contractele de răspundere materială, execută proiectele contractelor la întreprindere;
- Colaborează cu primăriile sub a căror jurisdicţie sunt amplasate terenurile agricole;
- Organizează şi controlează activităţile de menţinere şi dezvoltare a capacităţilor de producţie şi coordonează utilizarea raţională şi eficientă a resurselor;
- Asigură asistenţa managerială pentru noi proiecte;
- Coordonează şi asigură desfăşurarea ritmică a procesului de creştere a culturilor agricole, urmărind realizarea producţiei în conformitate cu planul cerut de vînzări;
- Centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile;
- Analizează piaţa în funcţie de noile proiecte alocate de Administratorul Întreprinderii;
- Asigură obţinerea documentaţiei şi aprobările specifice de la diverse organe publice şi private;
- Înaintează conducerii unităţii propuneri privind asigurarea condiţiilor de lucru ergonomice, raţionalizarea locurilor de muncă a salariaţilor din sectorul agricol;
- Asigură protecţia informaţiei (documentelor) care conţin informaţii ce constituie secret comercial al unităţii, precum şi ale altor informaţii confidenţiale, inclusiv a datelor cu caracter personal al salariaţilor din subordine;
- Contribuie la consolidarea terenurilor agricole pentru o utilizare mai eficientă a acestora, inclusiv prin metoda de cooperare, arendă, schimb de terenuri, vînzare-cumpărare a acestora;
- Asigură concentrarea tehnologică a terenurilor agricole în vederea exploatării eficiente din punct de vedere economic şi ecologic;
- Promovează sarcinile politicii agrare în domeniul protecţiei muncii promovare de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a altor organe pe probleme ce ţin de domeniul agrar.

Dacă Vă regăsiţi în anunţul nostru, aplicați CV-ul cu o fotografie la adresele de e-mail: resurseumanecv@mail.ru, cu mentionarea pentru functia de Manager în agricultură (raionul Anenii Noi).


РАСПЕЧАТАТЬ_PRINT  /  СОХРАНИТЬ_SAVE

 

* Va rugam sa mentionati in scrisoarea, pe care o veti trimite, ca ati aflat despre acest post

vacant pe site-ul www.moldovajob.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Похожие вакансии:

  


Magento e-commerce developer

____________________________


Оператор в Call-center

____________________________


Inginer deservire utilaj frigorific și instalații de turnat bere

____________________________


Operator secția îmbuteliere/ Оператор на линии розлива

____________________________


Operator secția producer/ Оператор на производстве

____________________________


Specialist Planificare Strategică

____________________________


Operator linia verde

____________________________


Manager Achiziții pe piața Franceză or.Bălți

____________________________


Manager Achiziții pe piața Spaniolă or.Bălți

____________________________


Sales Representatives Market Canada

____________________________