WWW.MOLDOVAJOB.COM

 

 

24 2019
Manager in agricultura


Manager în agricultură (raionul Anenii Noi)

Organizarea efectivă, coordonarea şi monitorizarea întregului proces de lucru în cadrul subdiviziunii din care face parte (în speţă, e vorba de domeniul agrar) (studii economice, juridice se analizează).

1. ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE:
- Planifică şi organizează activitatea agricolă a subdiviziunii;
- Planifică orientarea dezvoltării şi funcţionării exploataţiilor agricole pe baza investigării tendinţelor de dezvoltare a fenomenelor, a posibilităţilor de introducere în producţie a progresului tehnico-ştiinţific;
- Realizeză controlul lucrărilor pe teritoriile agricole;
- Întocmeşte contractele individuale de muncă, contractele de răspundere materială, execută proiectele contractelor la întreprindere;
- Colaborează cu primăriile sub a căror jurisdicţie sunt amplasate terenurile agricole;
- Organizează şi controlează activităţile de menţinere şi dezvoltare a capacităţilor de producţie şi coordonează utilizarea raţională şi eficientă a resurselor;
- Asigură asistenţa managerială pentru noi proiecte;
- Coordonează şi asigură desfăşurarea ritmică a procesului de creştere a culturilor agricole, urmărind realizarea producţiei în conformitate cu planul cerut de vînzări;
- Centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile;
- Analizează piaţa în funcţie de noile proiecte alocate de Administratorul Întreprinderii;
- Asigură obţinerea documentaţiei şi aprobările specifice de la diverse organe publice şi private;
- Înaintează conducerii unităţii propuneri privind asigurarea condiţiilor de lucru ergonomice, raţionalizarea locurilor de muncă a salariaţilor din sectorul agricol;
- Asigură protecţia informaţiei (documentelor) care conţin informaţii ce constituie secret comercial al unităţii, precum şi ale altor informaţii confidenţiale, inclusiv a datelor cu caracter personal al salariaţilor din subordine;
- Contribuie la consolidarea terenurilor agricole pentru o utilizare mai eficientă a acestora, inclusiv prin metoda de cooperare, arendă, schimb de terenuri, vînzare-cumpărare a acestora;
- Asigură concentrarea tehnologică a terenurilor agricole în vederea exploatării eficiente din punct de vedere economic şi ecologic;
- Promovează sarcinile politicii agrare în domeniul protecţiei muncii promovare de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a altor organe pe probleme ce ţin de domeniul agrar.

Dacă Vă regăsiţi în anunţul nostru, aplicați CV-ul cu o fotografie la adresele de e-mail: resurseumanecv@mail.ru, cu mentionarea pentru functia de Manager în agricultură (raionul Anenii Noi).


_PRINT  /  _SAVE

 

* Va rugam sa mentionati in scrisoarea, pe care o veti trimite, ca ati aflat despre acest post

vacant pe site-ul www.moldovajob.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


:

  


Magento e-commerce developer

____________________________


Call-center

____________________________


Inginer deservire utilaj frigorific și instalații de turnat bere

____________________________


Operator secția îmbuteliere/

____________________________


Operator secția producer/

____________________________


Specialist Planificare Strategică

____________________________


Operator linia verde

____________________________


Manager Achiziții pe piața Franceză or.Bălți

____________________________


Manager Achiziții pe piața Spaniolă or.Bălți

____________________________


Sales Representatives Market Canada

____________________________