WWW.MOLDOVAJOB.COM

 

 

19 2019
Consultant juridic principal


HR-Consulting (www.search4staff.com) este în căutare de specialist pentru compania ce se ocupă de promovarea vinurilor de calitate, gestionarea producerii vinurilor cu IGP și DOP; asistență și consultanță sectorului vitivinicol al Republicii Moldova.

Consultant juridic principal

Atribuții:
● Efectuează expertiza juridică a propunerilor parvenite de la subdiviziunile companiei în partea elaborării, modificării şi completării actelor legislative şi normative în domeniul vitivinicol;
● Acordă asistenţă juridică conducerii şi personalului companiei în domeniul de competenţă;
● Acordă asistenţă la elaborarea politicii de personal şi aplică procedurile de personal;
● Asigură reprezintarea intereselor companiei în instanţele de judecată şi alte autorităţi/instituţii în limita împuternicirilor stabilite în procură;
● Acordă asistenţă juridică a sectorului vitivinicol în domeniul de competenţă.

Cerinţe:
● Studii: superioare juridice (licenţiat în drept);
● Experienţă profesională: 2 ani în domeniul jurisprudenţei, preferabil şi experienţă în domeniul vitivinicol;
● Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
● Să cunoască limba de stat, limba rusă şi limba engleză (scris şi vorbit);
● Să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
● Să nu dețină antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
● Să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau suplimentară, stabilită prin sentinţa judecătorească;
● Să dispună de abilităţi în lucru cu calculatorul;
● Să întrunească calităţi profesionale şi capacităţi organizatorice;
● Să dispună de abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Cei interesați pot transmite CV la adresa email: sv50@search4staff.com ; În CV indicați codul postului vacant: CJP

Telefon de contact : 060102909

CV-urile vor fi analizate, iar candidații care corespund cerințelor vor fi invitați la interviu.

Vă mulțumim pentru timpul acordat.


_PRINT  /  _SAVE

 

* Va rugam sa mentionati in scrisoarea, pe care o veti trimite, ca ati aflat despre acest post

vacant pe site-ul www.moldovajob.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


:

  


Manager Relații Instituții Financiare Internaționale

____________________________


Corporate Middle Officer

____________________________


Şef Secție

____________________________


Health, Safety and Environment Coordinator

____________________________


Manager comunicare

____________________________


Coordonator Proiecte

________________________________________________________


Consultant juridic principal

____________________________


Consilier evaluator

____________________________


Corporate Middle Officer

____________________________