WWW.MOLDOVAJOB.COM

 

 

21 2019
INGINER-ȘEF TERMINAL PETROLIER


INGINER-ȘEF TERMINAL PETROLIER


Întreprinderea cu capital străin Danube Logistics S.R.L. - Operatorul și proprietarul Portului International Liber Giurgiulești ( www.gifp.md ) anunță poziția vacantă de:
INGINER-ȘEF TERMINAL PETROLIER
IMPORTANT

Locul de muncă constituie - Portul International Liber Giurgiulești, situat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul. Compania asigură cazare și transport tur-retur.


Scopul general al funcției:

Inginerul-șef Terminal Petrolier este o funcție de conducere și răspunde de organizarea activităţilor în cadrul Terminalului Petrolier. Este necesar de cunoscut rețelele tehnologice de lucru a întregului Terminal, sa cunoască instalațiile și utilajele cu care lucrează, să aibă cunoștințe de protecția muncii, securității industriale și mediului pentru zona pe care o deservește, să cunoască caracteristicile produselor pe care le folosește (din punct de vedere al pericolului de incendiu, explozie, nocivitate, etc.). Asigura desfășurarea proceselor de recepționare, depozitare și încărcare a produselor petroliere în/din autocisterne, cazane de cale ferată și transport naval în condiții maxime de securitate conform prevederilor Normelor de securitate.


Cerințe:

- Studii superioare tehnice inginerești (studii în domeniu petrolier - va constitui un avantaj);
- Experiență relevantă de muncă în domeniu;
- Abilități de organizaționale și de comunicare înalte.
- Cunoștințe de limba română și rusă;
- Cunoștințe operare MS Office (Word, Excel).


Atribuții și sarcini de bază ale funcției:

- Elaborează Instrucțiuni de securitate a muncii și Proceduri de lucru pentru personalul din cadrul
Terminalului Petrolier.
- Coordonează, organizează și răspunde de activitatea de reparaţii şi întreţinere din cadrul
Terminalului.
- Asigură întocmirea și aprobă Instrucţiunile de exploatare, întreținere și lubrifiere a utilajelor,
agregatelor și instalaţiilor societăţii.
- Asigura o bună desfășurare a proceselor de recepționare, depozitare și
încărcare a produselor petroliere.
- Duce evidența cantităților de produse petroliere transbordate în Terminalul Petrolier.
- Petrece Instructajul la locul de muncă personalului subordonat, în baza Instrucţiunilor de
protecţie a muncii.
- Asigură o bună funcționare a utilajelor și echipamentelor din cadrul Terminalului Petrolier.
- Organizează verificarea periodică a aparatelor de măsura și control.
- Asigură necesarul de piese de schimb și întocmește Cereri de achiziție.

_______________________________________


Persoanele interesate pot transmite CV-l la adresa poștală: hr@danlog.md Informații suplimentare puteți obține la: +(373) 78884030


Prin expedierea CV-ului și a altor documente la adresa poștală susmenționată candidatul consimte implicit la recepționarea și prelucrarea datelor personale conținute în CV și în celelalte documente exclusiv în scopul analizării calificării candidatului pentru postul vacant, precum și la păstrarea unor asemenea date în dosarele noastre pentru ocazii de angajare viitoare. Candidatul își poate revoca consimțământul în orice moment prin expedierea unei notificări la adresa de e-mail menționată mai sus. Vă rugăm să nu includeți categorii speciale de date personale, a căror prelucrare ar necesita, în conformitate cu legislația în vigoare consimțământul scris al subiectului acestora.


_PRINT  /  _SAVE

 

* Va rugam sa mentionati in scrisoarea, pe care o veti trimite, ca ati aflat despre acest post

vacant pe site-ul www.moldovajob.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


:

  


Tehnician - vânzări pentru tehnica compresoarelor

____________________________


Manager de Proiect pe rețele de canalizare (or.Cantemir)

____________________________


Coordonator Parc Auto

____________________________


Inginer în Telecomunicații (Conectări)

____________________________


ADMINISTRATOR DE SISTEM

____________________________


Analist Sisteme Informatice

____________________________


Tehnician

____________________________


Java Design Lead

____________________________


INGINER-ȘEF TERMINAL PETROLIER

____________________________


Network Engineer

____________________________